คำย่อ อักษรย่อ


  BBL ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BBLBangkok Bank Public Company Limited -