คำย่อ อักษรย่อ


  BBC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BBCBritish Broadcasting Corporation -