คำย่อ อักษรย่อ


  AVI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AVIAudio Video Interleave -