คำย่อ อักษรย่อ


  ATDP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ATDPThe Association of Thai Textile Bleaching Dyeing Printing and Finishing Industries -