คำย่อ อักษรย่อ


  ASTM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ASTMAmerican Society for Testing and Materials -