คำย่อ อักษรย่อ


  มล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มล.มิลลิลิตร หรือ หม่อมหลวง -