คำย่อ อักษรย่อ


  Apps. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Apps.Applications -