คำย่อ อักษรย่อ


  API ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
APIApplication Programming Interface -