คำย่อ อักษรย่อ


  APEC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
APECAsia-Pacific Economic Cooperation -