คำย่อ อักษรย่อ


  AP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
APAssociated Press -