คำย่อ อักษรย่อ


  AOL ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AOLAmerican Online, Inc. -