คำย่อ อักษรย่อ


  AMD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. -