คำย่อ อักษรย่อ


  มร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มร.มิสเตอร์ -