คำย่อ อักษรย่อ


  AIDS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AIDSAcquired Immunodeficiency Syndrome -