คำย่อ อักษรย่อ


  AIDS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AIDSAcquired Immunodeficiency Syndrome -