คำย่อ อักษรย่อ


  AEC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AECASEAN Economic Community -