คำย่อ อักษรย่อ


  ADSL ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ADSLAsymmetric Digital Subscribers Line -