คำย่อ อักษรย่อ


  ADMI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ADMIAdvanced Data Mining International -