คำย่อ อักษรย่อ


  ABS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ABSAntilock Braking System หรือ Acrylonitrile Butadiene Styrene -