คำย่อ อักษรย่อ


  ABC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ABCAustralian Broadcasting Corporation -