คำย่อ อักษรย่อ


  AATCC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AATCCAmerican Association Of Textile Chemists And Colorists -