คำย่อ อักษรย่อ


  AAC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AACAdvanced Audio CODEC -