คำย่อ อักษรย่อ


  มมส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มมส.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -