คำย่อ อักษรย่อ


  UOB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UOBUnited Overseas Bank

ธนาคารยูโอบี