คำย่อ อักษรย่อ


  TNC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TNCThanachart Bank

ธนาคารธนชาต  ( ในตลาดหลักทรัพย์ใช้ตัวย่อว่า TBANK )