คำย่อ อักษรย่อ


  SCIB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SCIBSiam City Bank

ธนาคารนครหลวงไทย