คำย่อ อักษรย่อ


  KTB ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KTBKrung Thai Bank

ธนาคารกรุงไทย