คำย่อ อักษรย่อ


  Kiatnakin ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KiatnakinKiatnakin Bank

ธนาคารเกียรตินาคิน  (ตลาดหลักทรัพย์ใช้ตัวย่อว่า KK)