คำย่อ อักษรย่อ


  มม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มม.มิลลิเมตร -