คำย่อ อักษรย่อ


  กทม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทม.กรุงเทพมหานคร -