คำย่อ อักษรย่อ


  KBANK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KBANKKasikorn Bank

ธนาคารกสิกร ไทย  (เดิมชื่อ TFB = Thai Farmer Bank)