คำย่อ อักษรย่อ


  GSB ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GSBGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน (ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์)