คำย่อ อักษรย่อ


  GHB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GHBGovernment Housing Bank

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์)