คำย่อ อักษรย่อ


  BTB ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BTBBankThai Bank

ไทยธนาคาร  (ตลาดหลักทรัพย์ใช้ตัวย่อว่า BT)