คำย่อ อักษรย่อ


  BBK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BBKBangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ - บัวหลวง