คำย่อ อักษรย่อ


  BAY ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BAYBank of Ayudthaya

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา