คำย่อ อักษรย่อ


  BAC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BACBank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)  ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์   มีชื่อย่ออย่างเป็นทางการคือ BAAC