คำย่อ อักษรย่อ


  WWTU ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WWTUWaste Water Treatment Utilityการใช้งานด้านบำบัดน้ำเสีย