คำย่อ อักษรย่อ


  WPM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WPMWord Per Minuteคำต่อนาที