คำย่อ อักษรย่อ


  มท.1 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มท.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -