คำย่อ อักษรย่อ


  R&D ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
R&DResearch and Developmentการวิจัยและพัฒนา