คำย่อ อักษรย่อ


  QC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
QCQuality Controlการควบคุมคุณภาพ