คำย่อ อักษรย่อ


  QA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
QAQuality Assuranceการรับรองคุณภาพ