คำย่อ อักษรย่อ


  P&T ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
P&TPersonnel & Trainingบุคลากรและการอบรม