คำย่อ อักษรย่อ


  PCB ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PCBPrinted Circuit Boardแผงวงจรพิมพ์