คำย่อ อักษรย่อ


  P.A. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
P.A.Per Annumต่อปี