คำย่อ อักษรย่อ


  OA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OAOffice Automationการใช้เครื่องอัตโนมัติสำนักงาน