คำย่อ อักษรย่อ


  M.S. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
M.S.Master of Scienceปริญญาโททางวิทยาศาสตร์