คำย่อ อักษรย่อ


  MIS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MISManagement Information Systemระบบการจัดการข้อมูล