คำย่อ อักษรย่อ


  MD. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MD.Managing Directorผู้อำนวยการการจัดการ