คำย่อ อักษรย่อ


  MBA. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MBA.Master of Business Administrationปริญญาโททางบริหารธุรกิจ